آخرین اخبار :
چهارشنبه، 2 اسفند 1402
فهرست
دسترسی آسان
 • president
 • president
 • president
 • سامانه تدراکات الکترونیکی دولت
 • آخرین خبر ها
  مطالب پر بازدید

  مراحل کلی پاسخ به استعلام دفتر خانه

   مراحل کلی پاسخ دهی به استعلام دفتر خانه ها
  برای نقل و انتقال كليه اماكن از قبيل مسكوني، تجاري، دفتركار كه داراي سند مالكيت مي باشد و در محدوده شهرداري واقع شده باشد جهت انتقال سند از طريق يكي از دفاتر اسناد رسمي از شهرداري منطقه مربوطه استعلام انجام مي گيرد.
  مراحل و شرح اقدامات :
  1- مراجعه مالك به واحد شهرداری و ارائه استعلام دفترخانه
  2- صدور دستور بازديد يا صدور دستور پاسخ با توجه به سوابق موجود در پرونده
  تبصره : در صورت بازديد طبق روال كلي اخذ نوبت بازديد، گزارش مامور فني ، بررسي گزارش توسط مسئول شهرسازي در صورت بلامانع بودن صدور دستور پاسخ ، و در صورتي كه از نظر موارد كاربري ، گذر بندي و يا تخلفات ساختماني مشكل داشته باشد مراحل خود را طي مي كند به اين صورت كه مالك بايد معرفي نامه مربوط را از شهرداري دريافت كرده و به سازمانهاي مربوطه ارائه نمايد.
  3- بررسي گزارش پرونده توسط واحد محاسبات ، در صورت بلامانع بودن محاسبه عوارض 2% نقل و انتقال ( بر اساس قيمت منطقه بندي و متراژ عرصه توسط محاسب تعيين مي گردد)
  4- صدور فيش توسط واحد اپراتوري محاسبات
  5- پرداخت فيش عوارض 2% فيش نوسازي سال جاري در صورت تجاري و دفتر كار فيش عوارض كسب بر اساس قيمت منطقه بندي و متراژ عرصه پلاك توسط محاسب تعيين مي گردد.
  6- تهيه پيش نويس پاسخ توسط قسمت تشكيل پرونده شهر سازي و تايپ آن
  7- امضاء مامور بازديد ، محاسب، نوسازي، مسئول شهرسازي ، معاون مالي – اداري
  8- صدور توسط دبير خانه
  9- تحويل پرونده به بايگاني

  گزارش تصویری خبر ها