آخرین اخبار :
چهارشنبه، 2 اسفند 1402
فهرست
دسترسی آسان
 • president
 • president
 • president
 • سامانه تدراکات الکترونیکی دولت
 • آخرین خبر ها
  مطالب پر بازدید

  مراحل کلی جهت دریافت پایان کار ساختمان

  مراحل كلي جهت دريافت پايان ساختمان
  1- ارائه مدارك لازم: كارت شناسايي ، فيش نوسازي سال جاري
  2- تكميل فرم شماره 7 جهت پايان ساختمانتوسط مهندس ناظر
  3-اخذ نوبت بازديد مالك
  4- بازديد توسط مامور فني منطقه و ارائه گزارش
  5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول شهرسازي منطقه صدور دستور محاسبه
  6-كنترل زير بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فني و سابقه ( پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و كسري پاركينگ
  7- در صورت تائيد محاسب مجددا بررسي مسئول شهرسازي و در صورت نياز رضايت مجاورين و يا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبيل مشرف بودن نسبت به مجاورين ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپاي طرفين جهت صدور تائيد پايان ساختمان
  تبصره : در صورتي كه ساختمان اضافه بناي مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به كمسيون ماده صد و پس از تعيين شدن جريمه و يا صدور راي رفع خلاف بقيه مراحل اجرا مي گردد.
  8- تهيه پيش نويس پايان ساختمان( واحد تشكيل پرونده)
   تبصره 1: در صورتي كه پلاك بيشتر از 4 سقف و بيشتر باشد به اخذ تائيد از واحد : 1- آتش نشاني 2- ايستايي معاونت شهرسازي دارد كه استعلام آن توسط واحد تشكيل پرونده انجام مي گيرد( فرمهاي 18 و 20 توسط شهرداري )
  تبصره 2: در صورتي كه در محدوده مسكوني با ارزش تاريخي قرارداد نياز به تائيد سازمان ميراث فرهنگي مي باشد( استعلام فرم شماره 13 توسط شهرداري)
  9- تكميل برگ گواهي پايان ساختمان در پروانه ساختمان
  10- امضاء توسط معاون شهرسازي – شهردار( معاون مالي – اداري)-محاسب – پيش نويس گيرنده
  11- ممهور شدن به مهر شهرداري توسط دبير خانه

  گزارش تصویری خبر ها