آخرین اخبار :
چهارشنبه، 2 اسفند 1402
فهرست
دسترسی آسان
 • president
 • president
 • president
 • سامانه تدراکات الکترونیکی دولت
 • آخرین خبر ها
  مطالب پر بازدید

  آگهی مناقصه عمومی شهرداری ترک(مرحله اول نوبت اول)

  توسط : admin
  تاریخ : 1-02-1395, 15:47
  بازدیدها : 1,197
   

   

  شهرداری ترک در نظر دارد به استناد موافقت نامه 350882 مورخه 1394/11/13 طرح های تملک دارائی سرمایه ای، عملیات آسفالت خیابان امام خمینی ترک به مبلغ 1/650/000/000 ریال را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
  1. پیمانکاران باید 5 درصد مبلغ پایه را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 82/500/000 ریال به حساب 02171140530005 بنام سپرده شهرداری ترک نزد بانک ملی واریز نمایند.
  2. پیشنهاد بر اساس فهرست بها راه 1394 خواهد بود.
  3. به پیشنهاد مبهم - مشروط و بدون سپرده و بعد موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد در حساب شهرداری نگهداری شده و در صورت انصراف نفر اول سپرده به نفع شهرداری و قرارداد با نفر دوم منعقد می شود. این مورد تا نفر سوم قابل اجراست.
  5. هیچ تعدیل و مابه التفاوت تعلق نمیگیرد.
  6. شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
  7. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
  8. آخرین زمان تحویل پیشنهاد تا مورخه 1395/2/12 می باشد.
  9. زمان بازگشائی پیشنهاد ها رأس ساعت 11 مورخه 1395/2/13 می باشد.
  10. پیمانکاران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 52372500 تماس بگیرند.
  تاریخ انتشار مرحله اول : 1395/1/26
  تاریخ انتشار مرحله دوم: 1395/2/1

  موضوع : اخبار شهرداری

  با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کنید

  ارسال نظر


  گزارش تصویری خبر ها