آخرین اخبار :
امروز : دوشنبه ، 26 آذر 1397
فهرست
آخرین خبر ها
پر بازدیدترین ها

آگهی مزایده عمومی(مرحله اول - توبت اول)

توسط : admin
تاریخ : 17-05-1395, 13:00
بازدیدها : 719
شهرداری ترک در نظر دارد به استناد مصوبه مورخه 1395/4/19 شورای اسلامی ترک قطعه 121 اراضی منطقه توسعه به مساحت 250 متر مربع با پایه 300/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 52372500 تماس بگیرند.
1. مبلغ سپرده 15/000/000 ریال واریز به حساب 3100002696008 بنام شهرداری ترک
2. به پیشنهادات مبهم - مشروط و بدون سپرده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3. سپرده نفر اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد در حساب جاری شهرداری نگهداری شده و در صورت انصراف نفر اول سپرده به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می شود و این مورد تا نفر سوم قابل اجرا است.
4. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
5. آخرین زمان تحویل پیشنهاد مورخه 95/5/28 می باشد.
تاریخ انتشار مرحله اول نوبت اول 95/5/11
تاریخ انتشار مرحله اول نوبت دوم 95/5/18

موضوع : اخبار شهرداری / مزایده و مناقصه ها

با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کنید

ارسال نظر


گزارش تصویری خبر ها