آخرین اخبار :
امروز : جمعه ، 3 خرداد 1398
فهرست
دسترسی آسان
 • president
 • president
 • آخرین خبر ها
  مطالب پر بازدید

  اعضای شورای اسلامی شهر

  اعضای شورای اسلامی شهر
   ****************************************************
   
  آقای محمد طالبی
  تاریخ تولد:
  نام پدر: مسلم
  سمت: رییس شورای اسلامی ترک


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آقای احمد مددی
  تاریخ تولد:
  نام پدر: اسداله
  سمت: نائب رییس شورای اسلامی ترک و نماینده شورای شهرستان


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آقای علی رحیمی  ترکی
  تاریخ تولد:
  نام پدر: بایرامعلی
  سمت: عضو شورا


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خانم زهرا عباسی ترکی
  تاریخ تولد:
  نام پدر: محرم
  سمت: عضو شورا


  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آقای کاظم داودخانی
  تاریخ تولد:
  نام پدر: برجعلی
  سمت: عضو شورا


  گزارش تصویری خبر ها