آخرین اخبار :
امروز : دوشنبه ، 26 آذر 1397
فهرست
آخرین خبر ها
پر بازدیدترین ها

مراحل کلی جهت تفکیک ملک

مراحل كلي جهت تفكيك ملك به صورت تفكيك عرصه مشروط به ارائه سند شش دانگ عرصه مالكيت
1.ارائه مدارك لازم : كارت شناسايي ، فيش نوسازي
2.تكميل فرم درخواست
3.صدور دستور بازديد توسط مسئول شهرسازي
4.بازديد و گزارش از وضعيت محل
5.بررسي گزارش توسط مسئول شهرسازي و در صورتيكه امكان تفكيك وجود داشته باشد اعلام به مالك جهت ارائه نقشه تفكيكي
6.ارائه نقشه به شهرداري ( واحد شهرسازي) جهت تائيد
7.ارسال نقشه هاي تفكيكي به شوراي شهر سازي و تائيد آن
8.ارسال به گروه كارشناسان جهت تعيين مبلغ بابت تفكيك
9.بررسي توسط محاسب و تعيين مبلغ پرداخت
10.صدور فيش
11.پرداخت مبلغ تعيين شده توسط گروه كارشناسان
12.تهيه پيش نويس نامه اداره ثبت توسط شهرداري و تايپ آن
13.امضاء معاون شهرسازي ، معاون مالي
14.مهر و شماره دبيرخانه

15.نامه و نقشه تائيد شده به اداره ثبت جهت صدور سند شش دانگ بر روي محل مورد نظر


گزارش تصویری خبر ها