آخرین اخبار :
امروز : چهارشنبه ، 5 اردیبهشت 1397
فهرست
آخرین خبر ها
پر بازدیدترین ها

چارت اداری

نام و نام خانوادگی:  مهندس اکبر میر جلالی
سمت: شهردار
تحصیلات: فوق لیسانس برنامه ریزی روستائی و لیسانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
تلفن:
پست الکترونیک:
 
 
 

نام و نام خانوادگی:  جلیل ندیری
سمت: مسئول امور اداری و روابط عمومی
تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:
پست الکترونیک:


نام و نام خانوادگی: حمید بابا پور
سمت: کارشناس عمران و مامور بازدید
تحصیلات:
لیسانس مهندسی عمران
تلفن:
پست الکترونیک:نام و نام خانوادگی: حامد رئیسی شیویاری
سمت: کارشناس خدمات شهری
تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
تلفن:
پست الکترونیک:نام و نام خانوادگی:  ناصر نجفلو
سمت: مسئول امور مالی و کارپرداز
تحصیلات: لیسانس حسابداری
تلفن:
پست الکترونیکگزارش تصویری خبر ها