آخرین اخبار :
امروز : دوشنبه ، 26 آذر 1397
فهرست
آخرین خبر ها
پر بازدیدترین ها

چارت اداری

نام و نام خانوادگی:  مهندس اکبر میر جلالی
سمت: شهردار
تحصیلات: فوق لیسانس برنامه ریزی روستائی و لیسانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
تلفن:
پست الکترونیک:
 
 
 

نام و نام خانوادگی:  جلیل ندیری
سمت: مسئول امور اداری و کارگزینی
تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی
تلفن:
پست الکترونیک:


نام و نام خانوادگی: حمید بابا پور
سمت: کارشناس عمران و مامور بازدید
تحصیلات:
لیسانس مهندسی عمران
تلفن:
پست الکترونیک:نام و نام خانوادگی: حامد رئیسی شیویاری
سمت: مسئول امور خدمات شهری
تحصیلات:
فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
تلفن:
پست الکترونیک:نام و نام خانوادگی:  ناصر نجفلو
سمت: حسابدار و مامور وصول
تحصیلات: لیسانس حسابداری
تلفن:
پست الکترونیک


نام و نام خانوادگی:  محمد رضا مقدمی
سمت: متصدی امور دفتری و بایگانی
تحصیلات: دیپلم
تلفن:
پست الکترونیک

گزارش تصویری خبر ها